Ontstaan van de Speelfestivals

Het ontstaan van de Speelfestivals
Je kunt het je bijna niet meer voorstellen, maar voor 2018 waren de speeltuinen en hun gebouwen in de zomervakantie dicht. Los van enkele stedelijke activiteiten, waren er nauwelijks gratis zomeractiviteiten voor kinderen. In de vakanties gaan helaas niet alle kinderen op vakantie, terwijl de vakantie juist een belangrijke tijd is om nieuwe ervaringen op te doen en om er mooie herinneringen aan over te houden. Een speciaal vakantieprogramma voor kinderen kan hiervoor wel een belangrijke bijdrage leveren. Daarom zijn we als Speeltuincentrale samen met de WIJ-Groningen in 2018 gestart met het organiseren van gratis kinderactiviteiten in speeltuinen. 


Vakanties aan Zee (2019 en 2020)
De pilot was zo’n daverend succes dat we het jaar daarop in de zomer in vier wijken kinderactiviteiten hebben georganiseerd en het opvolgende jaar in acht wijken. In elke wijk heeft de Speeltuincentrale min of meer hetzelfde programma gemaakt, behalve in de wijk Paddepoel. Daar hebben we in 2020 samen met vrijwilligers een programma samengesteld. Deze manier van werken zorgde voor enorme betrokkenheid van vrijwilligers bij het ontwikkelen en uitvoeren van het programma voor de kinderen in die zomer.

© Foto gemaakt door: Mariska de Groot

Samen – Speelfestivals (2021 en verder)
In 2021 hebben we deze lijn proberen door te trekken door ook in andere wijken vrijwilligers de kans te geven om mee te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van de elf Speelfestivals die de Speeltuincentrale dit jaar heeft georganiseerd. Daar komt bij dat ook het aantal partijen dat in de wijk kinderactiviteiten is gaan organiseren in deze corona periode flink is toegenomen. Daarom hebben we in 2021 (meer dan in andere jaren) ook afstemming en samenwerking gezocht met andere partijen die actief zijn in de wijk. In sommige wijken hebben we aangesloten bij bestaande wijkoverleggen en in andere wijken hebben we deze overleggen opgestart.

Tenslotte vinden vanaf 2021 niet alleen in de zomervakantie, maar ook in de voorjaars, mei en herfstvakantie Speelfestivals plaats.

Subsidienten en sponsoren
De gemeente Groningen heeft sinds het ontstaan van de Speelfestivals een incidentele subsidie gegeven voor de Speelfestivals. Gelukkig krijgen we sinds 2023 – dankzij de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders – hiervoor een structurele subsidie van de gemeente. Helaas is dit bedrag niet toereikend en gaan we elk jaar weer op zoek naar andere subsidienten en sponsoren om de Speelfestivals mogelijk te maken.

Uiteraard is het mogelijk om onze Speelfestivals te sponsoren, bij interesse kun je een mail sturen naar: info@speeltuinengroningen.nl.

Doelen van de Speeltuincentrale
We begonnen in 2018 met een pilot om als Speeltuincentrale alleen kinderactiviteiten in de zomervakantie te organiseren nu zijn we nu al zo ver dat we het liefst samen met vrijwilligers en samenwerkingspartners een gezamenlijke programmering voor kinderen in alle vakanties willen neerzetten. Om zo niet alleen te zorgen dat kinderen een recreatieve, sportieve en educatieve vakantie hebben, maar dat vakanties benut worden voor:


1. Ieder kind op vakantie

2. Werken aan een gezamenlijke programmering

3. Werven van vrijwilligers voor de speeltuinen

4. Enthousiasmeren van jongeren voor vrijwilligerswerk 5. Versterken (van besturen) van de Buurt- en Speeltuinverenigingen

Mocht je geïnteresseerd zijn om de achterliggende visie te ontvangen dan kun je een mailtje sturen naar: info@speeltuinengroningen.nl