Over ons

Overkoepelende organisatie en initiatiefnemer
De Speeltuincentrale Groningen is de overkoepelende organisatie en belangenbehartiger voor achttien Buurt- en Speeltuinverenigingen in de stad Groningen. De Speeltuincentrale is de spin in het web. Er zijn een aantal medewerkers in vaste dienst en er is een dagelijks- en algemeen bestuur aangesteld.

Het algemeen bestuur wordt gevormd door actieve vrijwilligers van de bij ons aangesloten buurt- en speeltuinverenigingen. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie mensen van buiten het speeltuinwerk. Zij hebben elk een eigen achtergrond en daarmee een gevarieerde kijk op het Buurt- en Speeltuinwerk. Zij sturen een team van medewerkers aan, die de dagelijkse werkzaamheden van de Speeltuincentrale uitvoeren.

Dagelijks bestuur Speeltuincentrale:
Roel Groenhof, voorzitter
Jan Moorman, secretaris
Kees van der Helm, penningmeester 

Algemeen bestuur Speeltuincentrale:
Ria Vincken, penningmeester  BSV Paddepoel
Tine de Jager, bestuurslid van BSV Helpman-Oost
Hendrik Jan Hazenberg, voorzitter BSV Ruischerbrug
Peter Bruinewoud, voorzitter BSV De Hoogte

De Speeltuincentrale is naast overkoepelende organisatie, ook initiatiefnemer in het organiseren van Speelfestivals in Groningen. Speelfestivals vinden plaats in alle schoolvakanties, bij onze aangesloten Buurt- en Speeltuinverenigingen en richten zich op kinderen tussen 6-12 die om wat voor reden dan ook niet op vakantie kunnen. Dit doen wij sinds 2018. Er is elk jaar een centraal thema op de Speelfestivals, die zorgen voor een vakantiegevoel bij de kinderen.

De Speeltuincentrale bestaat sinds 17 oktober 1930. Meer weten? Klik hier voor een document met aanvullende informatie over de Speeltuincentrale


Handigheden
KVK nummer: 40023408

Klik hier voor het jaarverslag van 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2019
Klik hier voor het jaarverslag 2020
Klik hier voor het jaarverslag 2021
Klik hier voor het jaarverslag 2022

Binnenkort komt hier een optie om een persmap te downloaden. Heb je nu een logo of afbeelding van ons nodig? Mail dan naar info@speeltuinengroningen.nl.

Vacatures