Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Word lid

De BLHB is de onafhankelijke vereniging voor pachters, erfpachters en eigen grondgebruikers.
Uw belangen als agrariër en (erf-)pachter staan centraal.

De BLHB vindt het instrument pacht belangrijk voor de Nederlandse landbouw en voor agrarische bedrijven.

Wat heeft u aan de BLHB?

Wat is De Landpachter?

  • Geeft advies over pacht- en grondzaken, erfpacht, koop en verkoop, onteigening en vele andere zaken.
  • Informeert u via maandblad De Landpachter, Twitter, districtsbijeenkomsten en website.
  • Lobbyt bij de politiek en de minister van LNV;
  • Overlegt met stakeholders en leden;
  • De BLHB ondersteunt agrariërs die een proefproces willen aanspannen bij een zaak van collectief belang.

Heeft u vragen over pacht?

Wat is de contributie?

Meer informatie?

Pacht is een specifieke en complexe materie. BLHB geeft u individuele voorlichting en advies. Naast eigen mensen beschikt de BLHB over een netwerk van adviseurs die u bij vragen en problemen kunnen ondersteunen.

De contributie is € 90,- per jaar. Zonder automatische incasso is het € 95,- vanwege administratiekosten.
Een abonnement op De Landpachter zonder lidmaatschap kost ook € 90,- per jaar.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en geldt tot wederopzegging. Dit kan per brief en per e-mail. De opzegtermijn is een maand.

Wilt u zich aanmelden als lid? Vul nu het aanmeldformulier in.
Of meld u aan bij:
Tjitske de Jong-Steneker, 06 50 54 83 43.
Ledenadministratie, 0513 468 540.