Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Rapporten

BLHB pachtvisie 

Pachtprijzenbesluit 2021 

Pachtprijzenbesluit 2020

Opties voor de stabilisatie van de pachtnormen 

Economie van de pacht 

Meeste bedrijven zeker van langdurig grondgebruik

Pachtafhankelijke bedrijven in beeld