Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Districten

De BLHB heeft 9 districten en elk district heeft een bestuur.

District

Voorzitter

Telefoonnummers

Groningen / Drenthe

Friesland

Overijssel

Flevoland

Midden-Nederland

Achterhoek

Holland

Zuid-West

Brabant / Limburg

06 22 61 54 76

06 13 09 35 24

038 332 44 94

06 54 72 65 22

033 286 37 59

0543 569 934

06 53 37 68 84

0117 392 502 /
06 41 20 80 80

045 575 18 30 /
06 20 13 85 95