Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Bestuur

De BLHB heeft een landelijk bestuur dat gekozen wordt door de ledenraad.

Elk jaar wordt een ledenvergadering gehouden.

De ledenraad komt twee keer per jaar bijeen en handelt diverse organisatorische zaken af.

Ook vervult de ledenraad de functie van klankbord voor het bestuur.

Elk lid wordt in een district ingedeeld en elk district heeft een bestuur.

Elk districtsbestuur organiseert jaarlijks districtsbijeenkomsten.

Landelijk bestuur

Waarnemend voorzitter

Drs. J.G. Meijer (Hans)
Cadzand
0117 392 502
06 41 20 80 80
Stuur een mail

Secretaris/penningmeester

Mr. T. de Jong-Steneker (Tjitske)
Oenkerk
06 50 54 83 43
Stuur een mail
Bankrekeningnummer BLHB: NL93 RABO 0341 0526 12

Adviseur

Ing. A.F. van Rozen (Dries)
Haren
06 51 37 95 60
Stuur een mail

Overige bestuursleden

J.A. Groeneveld (Jeroen)
Lattrop-Breklenkamp
06 53 79 22 84
Stuur een mail

C. Hermus (Corné)
Lelystad
06 54 72 65 22
Stuur een mail

J. Oenema (Johannes)
It Heidenskip
06 54 90 12 59
Stuur een mail