Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

LNV pakt scheefgroei huurprijs niet aan

De scheefgroei in de huurprijs voor de agrarische woningen met een pachtovereenkomst die voor 1 september 2007 is ingegaan ten opzichte van de overeenkomst na deze datum zou door het ministerie van LNV worden opgepakt. Het ministerie sprak zelfs over een onwenselijke situatie, maar heeft het Pachtprijzenbesluit nog steeds niet aangepast. Het bestuur van de BLHB ziet zich genoodzaakt diverse vervolgacties in te zetten.

Agrarische woningen van voor 2007 veel duurder

Bij de invoering het huidige pachtprijzenbesluit in 2007 zijn de huurprijzen van de twee te onderscheiden groepen woningen gelijkgetrokken. In de jaren 2009, 2011 en 2012 was het percentage waarmee de huurprijs werd aangepast, gelijk. Na 2013 zijn de verschillen ontstaan en de aanpassingen voor woningen met een overeenkomst voor 2007 lagen gemiddeld 2,5% per jaar hoger en 2 maal hoger dan van woningen met een pachtovereenkomst vanaf 1 september 2007.

De woning wordt via een puntenstelsel gewaardeerd en bij een puntenaantal van 100 punten kan het verschil tot € 100 per maand oplopen, € 1.200 per jaar. Een hogere huurprijs per punt voor een woning van voor 1 september 2007 is volstrekt niet te verklaren. De praktijk leert dat oudere woningen in overeenkomsten van voor 1 september 2007 gedateerd zijn en groot onderhoud behoeven. 

Gesteld kan worden dat de woningen van voor 2007 ouder of verouderd zijn. Ondoelmatige inrichting, hoge energiebehoefte, staat van onderhoud en vochtproblemen zijn daarvan praktijkvoorbeelden. 

Aanpassing bepleit

De BLHB heeft in oktober 2020 de minister verzocht om deze scheefgroei te herstellen. Het pleidooi was om alleen de systematiek voor woningen met een overeenkomst aangegaan vanaf 1 september 2007 te hanteren. Ook wenste de BLHB dat de grondkamer voor het beoordelen van de pachtprijs alleen de systematiek voor woningen met een overeenkomst vanaf 1 september 2007 zou hanteren. 

In 2011 is namelijk een nieuwe systematiek voor de vaststelling van de pachtprijs voor bedrijfsgebouwen ingevoerd. In plaats van de oude hanteert de grondkamer deze nieuwe systematiek bij een herziening van de pachtprijs. 

Geen stap verder

De ambtenaren van het ministerie van LNV meldden dat deze scheefgroei een onwenselijke situatie is. LNV ging onderzoeken hoe de systematiek kan worden aangepast zodat het verschil niet gaat toenemen. 

De BLHB had verwacht dat bij de presentatie van de regionormen 2021 ook de omissie over de verschillende huurprijzen zou worden aangepakt. De minister kan de omissie eenvoudig aanpassen door zelf het pachtprijzenbesluit aan te passen. De minister hoeft daarvoor niet naar de Tweede Kamer omdat er geen sprake van een wetswijziging is. Het pachtprijzenbesluit is immers een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). 

De ervaring leert dat het ministerie van LNV op het pachtdossier geen snelheid maakt. De herziening van het pachtstelsel duurt sinds de presentatie van de evaluatie van de pachtregel al meer dan zeven jaar. 

De BLHB wenst echter op korte termijn aanpassingen en zal dit nogmaals bij de minister onder de aandacht brengen. Tegelijkertijd worden ook andere politieke partijen benaderd.