Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Heeft u een adviesvraag of opmerkingen, vragen of suggesties over belangenbehartiging? Of wilt u lid worden? Vul dan het formulier in of stuur ons een mail.


Secretaris/penningmeester

Mr. T. de Jong-Steneker
06 50 54 83 43
Stuur een mail naar de secretaris/penningmeester

Adviseur

Ing. A.F. van Rozen
Emdaborg 26
9751 SJ Haren
06 51 37 95 60
Stuur een mail naar de adviseur

Ledenadministratie

Heeft u vragen over uw lidmaatschap of de contributie of wilt u een wijziging in uw gegevens doorgeven? 
Hendrika Plantinga
0513 468 540
Stuur een mail naar de ledenadministratie

    Formulier