Bond voor landpachters en eigen grondgebruikers

Agenda 2022

Vergaderschema landelijk bestuur BHLB

Vrijdag 21 januari
Vrijdag 11 februari 
Vrijdag 11 maart: algemene ledenvergadering ONDER VOORBEHOUD 
Vrijdag 8 april
Vrijdag 13 mei
Vrijdag 10 juni
Vrijdag 8 juli 
Vrijdag 9 september
Vrijdag 7 oktober
Vrijdag 4 november:  ledenraadvergadering
Vrijdag 2 december

Ledenraad

Vrijdag 11 februari: onderwerp: financiële verslaglegging
Vrijdag 4 november  ledenraadvergadering

Algemene ledenvergadering

Vrijdag 11 maart  ONDER VOORBEHOUD 

Viering 100-jarig jubileum

Donderdag 22 september