Conferentie

Conferentie

Het Opleiders Collectief organiseert eens in de twee jaar een grote conferentie.
In verband met de corona crisis zal de conferentie van 2021 doorgeschoven worden naar 2022. Zodra er meer bekend is over de datum en de sprekers zal hier meer informatie verschijnen. 

Beeldcoaching